آیا تا به حال متن معرفی خود به زبان انگلیسی در مصاحبه دکتری را نوشته‌اید؟

آیا تا به حال متن معرفی خود به زبان انگلیسی در مصاحبه دکتری را نوشته‌اید؟ اگر دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد هستید و قصد ادامه تحصیل دارید این مقاله را مطالعه کنید. زمان زیادی به آزمون دکتری نمانده‌است اما این تمام مسیر نیست. زبان انگلیسی شما در هر سطحی که باشد باید در…