مصاحبه دکتری

آمادگی برای مصاحبه دکتری

در مصاحبه دکتری شما با اساتید دانشگاهی که انتخاب کرده اید در رشته خودتان مصاحبه خواهید کرد؛ یعنی درصورتی‌که پذیرفته شوید همان اساتیدی که با شما مصاحبه کرده‌اند، به شما تدریس خواهند کرد. مصاحبه دکتری هم مانند مصاحبه کاری است با این تفاوت که در مصاحبه دکتری باید سعی کنید نظر مثبت اساتید را جلب…

منابع دکتری روانشناسی و سوالات مصاحبه

مقطع تحصیلی دکتری و از جمله دکتری روانشناسی دارای یک سری تفاوت‌های جزئی با سایر مقاطع تحصیلی است از جمله اینکه: این مقطع تحصیلی پذیرش بدون کنکور جز برای استعدادهای درخشان ندارد و تمامی داوطلبان باید در کنکور شرکت کنند. کنکور دکتری به صورت نیمه متمرکز است؛ به این معنی که داوطلبان بعد از اینکه…