پردازش و بهينه سازي تصوير با نرم افزار MATLAB

1,650,000 تومان

در آموزش پردازش تصویر با متلب به سادگی و با جزئیات یاد خواهید گرفت که از هوش مصنوعی به چه شیوه‌ای برای تفسیر دیتاهای تصویری استفاده کنید. با توجه به کاربردی بودن ابزارهای متلب در پردازش تصاویر پیچیده دوره‌های آموزش پردازش تصویر متلب به طور مفصل و تکنیکی و با جزئیات کامل به این بحث خواهد پرداخت.

این دوره‌ها به‌صورت خصوصی و گروهی بنابه درخواست متقاضی می‌تواند شامل یک دوره کامل به مدت 16.5 ساعت و یا فصل‌های منتخب باشد.

توضیحات

آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب به طور کلی دو شاخه مهم تعریف می‌شود، دسته اول بهبود تصویر است و دسته دوم بینایی ماشین. باید در نظر داشته باشید که در مورد پردازش تصویر سه سطح کلی وجود دارد. سطوح پایین و سطوح متوسط و سطوح بالا، این سه سطح با توجه به بینایی ماشین و شیوه پردازش تصویر در نظر گرفته می‌شود. در آموزش پردازش تصویر با متلب به سادگی و با جزئیات یاد خواهید گرفت که از هوش مصنوعی به چه شیوه‌ای برای تفسیر دیتاهای تصویری استفاده کنید. با توجه به کاربردی بودن ابزارهای متلب در پردازش تصاویر پیچیده دوره‌های آموزش پردازش تصویر متلب به طور مفصل و تکنیکی و با جزئیات کامل به این بحث خواهد پرداخت.

این دوره‌ها به‌صورت خصوصی و گروهی بنابه درخواست متقاضی می‌تواند شامل یک دوره کامل به مدت ۱۶٫۵ ساعت و یا فصل‌های منتخب باشد.