پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB

15,600,000 تومان

از پردازش سیگنال برای پردازش امواج صوتی، تصویری، زلزله و … استفاده می‌شود. برای پردازش سیگنال از نرم‌افزارهای مختلفی می‌توان استفاده کرد. دانشجویانی که برای انجام پروژه، پایان‌نامه و یا تحقیقات خود نیاز به پردازش سیگنال دارند، می‌توانند در دوره‌های آموزشی پردازش سیگنال که مؤسسه شریف‌یار برگزار می‌کند شرکت نمایند.

دوره آموزشی پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB در سرفصل‌های زیر ارائه می‌شود:

 • نصب نرم‌افزار
 • برنامه‌نویسی در MATLAB
 • رسم گرافیک در MATLAB
 • وارد کردن سیگنال‌ها و نمایش آن‌ها
 • کوانتیزه کردن سیگنال‌ها
 • نمونه برداری و بازسازی سیگنال
 • پردازش سیگنال در حوزه زمان و فرکانس
 • به کارگیری فیلترها در حوزه زمان و فرکانس
 • پردازش سیگنال در حوزه پزشکی

این دوره‌ها به‌صورت خصوصی و گروهی بنابه درخواست متقاضی می‌تواند شامل یک دوره کامل به مدت 156 ساعت یا فصل‌های منتخب باشد.

توضیحات

از پردازش سیگنال برای پردازش امواج صوتی، تصویری، زلزله و … استفاده می‌شود. برای پردازش سیگنال از نرم‌افزارهای مختلفی می‌توان استفاده کرد. دانشجویانی که برای انجام پروژه، پایان‌نامه و یا تحقیقات خود نیاز به پردازش سیگنال دارند، می‌توانند در دوره‌های آموزشی پردازش سیگنال که مؤسسه شریف‌یار برگزار می‌کند شرکت نمایند.

دوره آموزشی پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB در سرفصل‌های زیر ارائه می‌شود:

 • نصب نرم‌افزار
 • برنامه‌نویسی در MATLAB
 • رسم گرافیک در MATLAB
 • وارد کردن سیگنال‌ها و نمایش آن‌ها
 • کوانتیزه کردن سیگنال‌ها
 • نمونه برداری و بازسازی سیگنال
 • پردازش سیگنال در حوزه زمان و فرکانس
 • به کارگیری فیلترها در حوزه زمان و فرکانس
 • پردازش سیگنال در حوزه پزشکی

این دوره‌ها به‌صورت خصوصی و گروهی بنابه درخواست متقاضی می‌تواند شامل یک دوره کامل به مدت ۱۵۶ ساعت یا فصل‌های منتخب باشد.