تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS

2,500,000 تومان

دوره آموزشی تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS در سرفصل‌های زیر ارائه می شود:

 1. توانایی استفاده از روش اجزاء محدود
 2. توانایی بکارگیری روش های استاندارد و explicit
 3. توانایی بررسی محیط CDE نرم افزار
 4. توانایی انجام مثالهای مختلف به منظور استفاده از قابلیت های خاص نرم افزار (تماس، مونتاژ)
 5. توانایی تحلیل خطی و غیرخطی یک ورق تحت بارگزاری فشاری
 6. توانایی تحلیل استاتیکی و دینامیکی تایر اتومبیل

موسسه شریف یار با همکاری اساتید مجرب، اقدام به برگزاری دوره آموزشی در سرفصل‌های عنوان شده به مدت 25 ساعت نموده است. پیش نیاز این دوره آشنایی با دروس استاتیک، دینامیک،مقاومت مصالح به‌صورت خصوصی و گروهی که بنا بر درخواست متقاضی می‌تواند شامل یک دوره کامل یا فصل‌های منتخب باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه شرکت در این کارگاه‌ها به لینک «موسسه فنی و حرفه‌ای شریف یار» مراجعه کنید.

توضیحات

دوره آموزشی تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS در سرفصل‌های زیر ارائه می‌شود:

 1. توانایی استفاده از روش اجزاء محدود
 2. توانایی بکارگیری روش های استاندارد و explicit
 3. توانایی بررسی محیط CDE نرم افزار
 4. توانایی انجام مثالهای مختلف به منظور استفاده از قابلیت های خاص نرم افزار (تماس، مونتاژ)
 5. توانایی تحلیل خطی و غیرخطی یک ورق تحت بارگزاری فشاری
 6. توانایی تحلیل استاتیکی و دینامیکی تایر اتومبیل

موسسه شریف یار با همکاری اساتید مجرب، اقدام به برگزاری دوره آموزشی در سرفصل‌های عنوان شده به مدت ۲۵ ساعت نموده است. پیش نیاز این دوره آشنایی با دروس استاتیک، دینامیک،مقاومت مصالح به‌صورت خصوصی و گروهی که بنا بر درخواست متقاضی می‌تواند شامل یک دوره کامل یا فصل‌های منتخب باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه شرکت در این کارگاه‌ها به لینک «موسسه فنی و حرفه‌ای شریف یار» مراجعه کنید.