نرم‌افزار سیمولینک (معرفی)

سیمولینک (Simulink) درواقع یک افزونه است که به نرم‌افزار متلب اضافه می‌شود و به آن یک محیط نموداری برای شبیه‌سازی و طراحی مدل‌ها اضافه می‌کند. کاربردهای سیمولینک یکی از مهم‌ترین…