آموزش نرم‌افزار ListDisk – قسمت اول (معرفی)

ListDisk نرم‌افزاری است که از سوی بیمه تأمین اجتماعی معرفی شده است. کارگاه‌ها و شرکت‌ها برای ارسال لیست حق بیمه به تأمین اجتماعی می‌توانند از این نرم‌افزار استفاده کنند. فواید…