پاورپوینت کارگاه پروپوزال نویسی ppt

پرسش اصلی تحقیق در پروپوزال سوالی است که شما در طول نگارش پروپوزال و پایان نامه به دنبال پاسخ آن هستید. وقتی شما فرم خام فرم پروپوزال دانشگاه خود را دانلود می‌کنید، یکی از بخش‌هایی که با آن مواجه می‌شود، پرسش اصلی تحقیق است. این بخش باید با توجه به موضوع پایان نامه و فرضیه اصلی تحقیق نوشته شود. در این پست از موسسه شریفیار تمرکز ما روی نحوه نگارش این بخش از پروپوزال است.

نحوه نگارش پرسش اصلی تحقیق در پروپوزال

نکته قابل توجه این است که دو نوع سوال در پروپوزال و فرم طرح پـیشـنهـادی موضـوع پـایـان نـامـه، باید مطرح شود: سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق.

سوال اصلی تحقیق در هر پروپوزالی باید شامل موارد زیر خواهد بود:

  • متغیرهای وابسته
  • متغیرهای مستقل
  • فرضیه اصلی تحقیق

در واقع در سوال اصلی پروپوزال، باید فرضیه تحقیق که دربردارنده متغیرهای مستقل و وابسته است به صورت سوالی مطرح شود. علاوه بر این، سوالی اصلی که در هر پروپوزالی مطرح می‌شود، باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

  • واضح باشد: سوال تحقیق باید اطلاعات کافی دربرداشته باشد تا هر فردی بدون نیاز به توضیحات بیشتر بتواند آن سوال را درک کند. یعنی سوال تحقیق را طوری بنویسید که نیاز به تفسیر نداشته باشد و برای خواننده ابهامی را ایجاد نکند.
  • مختصر  باشد: سوال تحقیق باید با حداقل کلمات ممکن بیان شود. همچنین سوال تحقیق را بسیار وسیع انتخاب نکنید، چون موضوعات وسیع را نمی‌توان در یک پایان نامه به‌طور کامل بررسی کرد.
  • ساده نباشد: سوال خود را طوری بنویسید که برای پاسخ‌گویی به آن نیاز به تجزیه و تحلیل ایده‌ها و نتایج باشد.
  • قابل بحث باشد: سوال تحقیق باید طوری نوشته شود که پاسخ به آن نیاز به بحث و تحقیق داشته باشد.

سوالات فرعی پروپوزال

سوالات فرعی در راستای سوال و فرضیه اصلی تحقیق بوده و براساس فرضیه فرعی تحقیق نوشته می‌شود. در تحقیقاتی که یک متغیر وابسته و یک متغیر مستقل وجود داشته و متغیر وابسته دارای چند زیرمقیاس است، رابطه بین هر کدام از زیرمقیاس‌ها با متغیر مستقل باید به عنوان فرضیه و سوال فرعی مطرح شود.

در موضوعاتی که بیش از دو متغیر وجود داشته و تعداد متغیرهای وابسته بیشتر از یک متغیر است، می‌توان رابطه هر یک از متغیرهای وابسته با متغیر مستقل را به‌طور جداگانه در سوالات فرعی مورد بررسی قرار داد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

Solve : *
17 + 17 =