نحوه وارد کردن داده در واترجمز

در این قسمت به بررسی وارد کردن داده در واترجمز از طریق دیالوگ باکس می‌پردازیم. برای دسترسی به دیالوگ باکس یک عنصر در حالت WaterCAD V8 i ، بر روی عنصر دو بار کلیک کنید. در AutoCAD، ابتدا ابزار Select را در نوارابزار کلیک کنید، سپس بر روی عنصری که می‌خواهید ویژگی‌هایش را تغییر دهید کلیک کنید.

مراحل وارد کردن داده در واترجمز از طریق دیالوگ باکس

Reservoir Editor را برای مخزن R-1 بازکنید

Elevation را ۱۹۸ تعیین کنید

منطقه را منطقه اتصال تعیین کنید

الف) منو را باز کرده بر روی Edit Zone کلیک کنید تا Zone Manager باز شود.

ب) بر روی New کلیک کنید.

ج) یک عنوان برای منطقه فشار جدید به نام Connection Zone وارد کنید.

د) بر روی Close کلیک کنید.

ه) منطقه‌ای که ایجاد کردید را از منو Zone انتخاب کنید.

و) Reservoir Editor را ببندید.

Tank Editor را از تانک T-1 بازکنید و موارد زیر را وارد کنید

Elevation (Base) = 200

Elevation (Minimum) = 220

Elevation (Initial) = 225

Elevation (Maximum) = 226

Diameter (m) = 8

Section = Circular

Zone را بر روی Zone1 تنظیم کنید.

Pump Editor را برای پمپ PMP-1 باز کنید

الف) ۱۹۳ را برای Elevation وارد کنید.

ب) در فیلد Pump Definition کلیک کنید و روی Edit Pump Definitions از لیست کشویی کلیک کنید تا Pump Definitions manager باز شود.

ویرایشگر تانک را ببندید.

ج) برای ایجاد یک تعریف پمپ جدید بر روی New کلیک کنید. اسم آن را PMP-1 بگذارید.

د) Standard (سه نقطه) را از منو Pump Type انتخاب کنید.

ه) بر روی  Flow راست کلیک کنید تا وارد منو Units and Formatting شوید.

و) بر روی آن کلیک کنید و سپس در جعبه  Set Field Options ،Units را برابر L/min قرار دهید.

ز) Ok کنید.

موارد زیر را وارد کنید.

(Head (m (Flow (L/min  
۳۰٫۰۰ ۰٫۰۰ Shutoff:
۲۷٫۴۰ ۳۸۰۰٫ ۰۰ Design
۲۴٫۸۰ ۷۵۰۰٫۰۰ Max, Operating:

ک) Close را کلیک کنید.

PMP-1 را از Definition PUMP انتخاب کنید.

در کادر محاوره بر روی exit کلیک کنید.

PRV Editor را برای شیرفلکه PRV-1 بازکنید

موارد زیر را وارد کنید:

Elevation =165

Diameter = 150

 Pressure = 390

 Status = Active

 Settings = Pressure

Zone-2 را ایجاد و تنظیم کنید. بر روی exit کلیک کنید.

داده‌های زیر را برای هر یک از اتصالات وارد کنید

سایر فیلدها را بر مقدار پیش‌فرضشان تنظیم کنید.

اتصال ارتفاع زمین (متر) منطقه تقاضا (l/min)
J-1 ۱۸۴ ۱ ۳۸
J-2 ۱۸۵ ۱ ۳۱
J-3 ۱۸۴ ۱ ۳۴
J-4 ۱۸۳ ۱ ۳۸
J-5 ۱۸۵٫۵ ۱ ۳۵۰
J-6 ۱۶۵ ۲ ۳۵۶

برای اضافه کردن به تقاضا (demand)،  در فیلد Demand Collection بر روی سه‌نقطه کلیک کنید تا جعبهDemand  باز شود، بر روی New کلیک کنید و اعداد را برای جریان (L/min) تایپ کنید.

طول‌های تعریف‌شده توسط کاربر را برای لوله‌های P-1، P-7، P-8، P-9 و P-10 تعیین کنید

الف) بر روی لوله P-1 دبل کلیک کنید تا Pipe Editor باز شود.

ب) در پاسخ به سؤال  Has User Defined Length? گزینه True را انتخاب کنید. سپس، مقدار را در فیلد طول ۰٫۰۱ وارد کنید. چون از مخزن و پمپ برای شبیه‌سازی اتصال به سیستم توزیع اصلی استفاده می‌کنید، headloss از طریق این لوله ناچیز است.

ج) قطر P-1 را ۱۰۰۰mm وارد کنید.

د) این کار را برای P-7 تا P1-10 با استفاده از طول و قطر  زیر که توسط کاربر تعریف‌شده تکرار کنید.

P7 = 400

 P8 = 500

 P9 = 31

 P-10 = 100

ه) بر روی close کلیک کنید.

در بخش بعد، درباره ورود داده از طریق Flex Table بحث خواهیم کرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

Solve : *
28 + 10 =