دسته بندی داده ها در SPSS

دسته بندی داده ها در SPSS

در این پست از سایت آموزشگاه فنی و حرفه ای شریف یار، قصد داریم تا نحوه دسته بندی داده ها در SPSS را با تصویر و مثال آموزش دهیم.

فرض کنید که شما یک پرسشنامه بین افراد جامعه توزیع کرده‌اید و یکی از سوالات پرسشنامه یک متغیر کمی (مثلاً سن یا وزن افراد) است. اگر می‌خواهید داده‌های جمع‌آوری شده را دسته بندی کرده و درنهایت در تحلیل‌های خود چنین بیان کنید که بیشترین درصد افراد در چه بازه سنی و وزنی هستند، شما باید نخست داده‌ها را (که شامل سن و یا وزن دقیق افراد است) در نرم افزار SPSS وارد کنید.

فرض کنید که می‌خواهیم سن افراد یک تحقیق آماری را به سه دسته کمتر از ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴۱ تا ۵۰ سال و بیشتر از ۵۰ سال دسته بندی کنیم. مطابق شکل، نخست گزینه Transform  را از منوی نرم افزار SPSS و سپس گزینه Record into different variable را انتخاب می‌کنیم.

در این صورت صفحه‌ای به‌صورت شکل زیر برای شما باز می‌شود.

متغیری را که می‌خواهید دسته بندی کنید را انتخاب کرده  و روی علامت فلش کلیک کنید تا متغیر شما به کادر وسط منتقل شود.

در ادامه در کادر output variable یک نام انتخاب کنید. با این کار یک متغیر با نام انتخابی شما ایجاد شده و داده‌های متغیر سن به‌صورت دسته بندی شده در این متغیر ذخیره می‌شود. فرض کنید که ما نام متغیر را agecategorization انتخاب کنیم.  توجه کنید که در نام انتخابی‌تان نباید فاصله‌ای وجود داشته باشد.

سپس روی change و گزینه old and new values کلیک کنید. (اگر در نام انتخابی‌تان فاصله‌ای وجود داشته باشد، زمانی که روی change کلیک کنید، نرم افزار error  می‌دهد.)

در ادامه، در صفحه نمایش برای ایجاد دسته اول  (کمتر از ۳۰ سال)، مراحل زیر را به ترتیب انجام کنید.

برای ایجاد دسته دوم و سوم مانند شکل زیر عمل کنید.

برای ایجاد دسته آخر مراحل را به‌صورت زیر انجام دهید.

سپس روی گزینه ok کلیک کنید. در این صورت در صفحه variable view  یک متغیر ایجاد شده و در صفحه data view یک ستون به نام متغیر ایجاد شده که شامل اعداد ۱ تا چهار است. هرکدام از اعداد نشان‌دهنده، نشان‌دهنده شماره دسته است. مثلاً در این مثال ما عدد ۱ نشان‌دهنده سن کمتر از ۳۰ و عدد ۲ نشان‌دهنده سن بین ۳۱ تا ۴۰ است.

لینک‌های مفید دیگر را نیز مطالعه کنید:
چگونه مقاله بنویسیم؟
کارگاه پایان نامه نویسی