برگزاری دورۀ آموزش تصویری مقاله‌ نویسی

برگزاری دورۀ آموزش تصویری مقاله‌ نویسی

 بسیاری از دانشجویان برای یادگیری مباحث علمی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. در تحقیقی یادگیری از طریق توضیحات بصری و یا کلامی برای دو شاخۀ علمی، یک سیستم مکانیکی (پمپ باد دوچرخه) و یک سیستم شیمیایی (پیوند) مقایسه شد. هر دو نوع توضیحات برای ارزیابی محتوا و ارزیابی یادگیری با امتحان پایان دورۀ آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

برای سیستم مکانیکی، ایجاد یک توضیح بصری، میزان درک را به‌ویژه در دانشجویانی که تجسم فضایی ضعیفی داشتند، افزایش داد. برای سیستم شیمیایی، هم ایجاد توضیحات بصری و هم ایجاد توضیحات کلامی یادگیری را بدون آموزش جدید بهبود بخشید.

بسیاری از تحقیقات دیگر نشان دادند که ایجاد توضیحات بصری مورد استقبال هم دانشجویان دارای تجسم فضایی قوی و هم دانشجویان دارای تجسم ضعیف قرار می‌گیرد.

توضیحات بصری غالباً شامل ویژگی‌های مهم اما نامرئی هستند. اثربخشی بیشتر توضیحات بصری را می‌توان به بررسی‌هایی که این توضیحات برای کامل بودن و انسجام ارائه می‌کنند، و همچنین ایفای نقش به‌عنوان بسترهای استنتاج، نسبت داد.

این مزایا در حوزه‌های دیگر مانند علوم اجتماعی ، تاریخ و باستان شناسی که اطلاعات مهمی در آ‌نها قابل مشاهده است، قابل تعمیم است.

در مجموع، این یافته‌ها از استفاده از توضیحات بصری ایجاد شده توسط یادگیرنده در آموزش تصویری مقاله‌نویسی به‌عنوان یک ابزار یادگیری قدرتمند پشتیبانی می‌کنند.

برگزاری دورۀ آموزش تصویری مقاله‌نویسی

درک قدرت بصری: مزایای آموزش تصویری مقاله‌ نویسی

کدامیک از این دو گزینه برای دانشجو دارای جذابیت بیشتری است؟

• توضیح بیانی یک فرایند شیمیایی
• ارائۀ ویدیویی و یا تصویری همان فرایند شیمیایی

آنچه که مسلم است، اکثراً از طریق گزینۀ دوم بهتر آموزش می‌بینند. این فقط به این دلیل ساده است که برای آن ذهن جوان کنجکاو و شهودی، تصاویر جذاب‌تر از متن ساده هستند.

تا به امروز، مطالعات متعددی انجام شده است كه قدرت كمك‌های بصری در آموزش تصویری در کلاس‌های مقاله‌نویسی را اثبات می‌كند، و نتایج جالبی از آن‌ها گرفته شده است.

به‌عنوان مثال ، دانشجویان در مقایسه با آموزش بیانی، به آموزش تصویری سریع‌تر پاسخ می‌دهند. همچنین، تصاویر به بهبود یادگیری فوق العاده و در چندین سطح کمک می‌کنند.

دورۀ آموزش تصویری مقاله‌ نویسی دارای چندین مزیت است:

• به ذخیرۀ اطلاعات طولانی‌تر کمک می‌کند
• کمک به ساده‌سازی و تسریع ارتباطات
• کمک به درک بهتر
• به‌عنوان محرک احساسات عمل می‌کند
• ایجاد انگیزه
• به‌کارگیری صحیح و اصولی آموزش تصویری

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

Solve : *
8 + 1 =